Thông tin tài khoản ngân hàng.

I. VPBank (NH Viet Nam Thinh Vuong (VPBank)

Hoàng Văn A

- Số TK: 177121088.
- Chi nhánh: TP.HCM.

II. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Hoàng Văn A

- Số TK: 19025146988088.
- Chi nhánh: Hà Tây.

III. Ngân hàng Á Châu (ACB)

Hoàng Văn A
- Số TK:  1633 467 88
- Chi nhánh : Thăng Long