Hạt giống mầm rau muống

SKU:

 Hạt giống mầm rau muống  có khả năng sinh trưởng và phát triển rất mạnh. Hạt giống mầm rau muống HAPI nẩy mầm đều. Mầm rau muống ăn rất ngon, tính lạnh và nhiều dinh dưỡng.

+ Thời vụ giao trồng: Quanh năm

+ Thời gian bắt đầu thu hoạch: 6-7 ngày gieo

+ Độ sạch: >= 99%

+ Độ nảy mầm: >= 85%

 

30.000 đ

Sản phẩm liên quan

Hạt giống rau mầm Cải bông xanh Hạt giống rau mầm Cải bông xanh
Hạt giống Mầm Giá Đậu Xanh Hạt giống Mầm Giá Đậu Xanh
Hạt giống mầm đậu Hà Lan Hạt giống mầm đậu Hà Lan
Hạt giống mầm cải củ MALADY Hạt giống mầm cải củ MALADY
Hạt giống rau cải mầm Hạt giống rau cải mầm
Hạt giống mầm rau muống
Hạt giống mầm rau muống
Hạt giống mầm rau muống