Hạt giống Ngò gai

SKU:

Mô tả: Hạt giống có tỉ lệ nảy mầm cao, tỉ lệ nảy mầm đồng đều và sinh trưởng mạnh. Hạt giống ngò gai có khả năng kháng sâu bệnh và điệu kiện bất lợi cực kì tốt.

30.000 đ

Sản phẩm liên quan

Hạt giống Thì là Hạt giống Thì là
Hạt giống Rau Quế ( Húng quế ) Lá To Hạt giống Rau Quế ( Húng quế ) Lá To
Hạt giống Rau kinh giới Hạt giống Rau kinh giới
Hạt giống Bạc hà âu (Húng Lũi) Hạt giống Bạc hà âu (Húng Lũi)
Hạt giống ớt sừng Hàn Quốc Hạt giống ớt sừng Hàn Quốc
Hạt giống ngò hạt lớn Hạt giống ngò hạt lớn
Hạt giống hành lá gốc trắng Hạt giống hành lá gốc trắng
Hạt giống bạc hà chanh LEMON BALM Hạt giống bạc hà chanh LEMON BALM
Hạt giống rau cần cọng xanh Hạt giống rau cần cọng xanh
Hạt giống Ngò gai
Hạt giống Ngò gai
Hạt giống Ngò gai
Hạt giống Ngò gai